Yüzüğün Tarihçesi

Yüzüğün Tarihçesi

Yazar: Melih Mungan Okunma Sayısı: 2501 Yayınlanma Tarihi 05 Jun 2017 Yorum: 0

Yüzük, çoğu zaman süs eşyası olarak yararlanılan ya da nişan, evlilik gibi kurumların simgesi olarak parmağa takılan madenî halkadır. Varlıkları tarih öncesi çağlara dayanan yüzüğün ilk örnekleri Tunç Çağı’nda görülür. Bunlar çok kaba biçimde yapılmış çemberlerdir. Ancak Girit ve Miken uygarlıklarında (MÖ. 1800) ince bir işçilikle süslenmiş yüzükler yapılmaya başlanmıştır. Böylece yüzük değerli bir süs eşyası olarak yavaş yavaş yer edinmeye başlamıştır.

Eski çağlarda yüzük genellikle altından, kimi zamanda o çağlarda çok değerli bir maden olarak kabul edilen demirden yapılırdı. Bu dönemlerde üzerlerinde mühürler bulunan yüzükler çok yaygındı. Bunlar papirüs ya da parşömen üzerine yazılmış belgeleri damgalamak için kullanılırdı. Ayrıca yüzüğün, takan kişiler için egemenlik ve gücü yansıtan simgesel bir önemi vardı.

Antik Yunanistan’da ise yüzük bir süs eşyası olmaktan çok sınıf farklarını belirten bir araç hâline gelmiştir. Yunan yüzük işçiliği basit olmasına karşın, Romalıların yaptığı yüzüklerde zengin bir çeşitlilik ve ince bir işçilik göze çarpar. Üzerlerinde çok değerli motifler bulunan ve zevkle işlenmiş olan bu yüzükler çok değerlidir. Yüzüklerin nişan ve evlilik simgesi olarak kullanılması da Romalılar döneminden kalma bir gelenektir. Roma devrinde senatörlerin kullandıkları yüzükler M.S. 1.ci yüzyılda özgür kişilerin kullandıkları birer simge olmuştur.

Orta Çağ’a gelindiğinde ise yüzük işçiliği çok büyük değişmeler göstermiş, farklılığa ve kullanılan renklerin uyum içinde olmasına büyük önem verilmiştir. Yüzüklerin üzeri değerli taşlar ile işlenmiş, her taş değişik bir anlam ifâde etmiştir. Mühürlü yüzükler Ortaçağ’da da oldukça yaygınlık ve çeşitlilik kazanmıştır. Gösterişin ve zenginliğin ölçüsü olarak değerlendirilmiştir.

Rönesans ile gelen yeni sanat akımları yüzük işçiliğini de etkilemiştir. Venedik, Floransa ve Roma gibi kentler yüzük işçiliğinin merkezi durumuna gelmilerdir. Bu çağlarda da yüzükler Cellini gibi ustalar tarafından çok değerli taşlar işlenmiştir. XV. yüzyılda her parmağa bir yüzük takması âdet hâline gelirken zamanla bir ya da iki parmağa takılır hâle gelmiştir.

Barok çağda üstleri çiçek motifleri ile süslü yüzükler moda olmuş XVIII. yüzyılda ise markiz adlı uzun yüzükler ortaya çıkmış, değerli ve mineler ile süslü ince bir işçilikle hazırlanmış yüzükler yayılmıştır. Fransız Devrimi’nden sonra yüzük işçiliği gerilemiş ve daha az ayrıntı içeren yüzükler kabul görmeye başlamıştır.

Bununla birlikte Avrupa'daki bu gelişmelerin yanı sıra Osmanlı tarihinde de mücevher takılarda büyük gelişmeler yaşanmıştır. Osmanlı ihtişamı bunların üretiminde görülmektedir ve renkli, harikulade eserler günümüze değin gelişerek gelmiştir .

Günümüzde ise teknoloji'nin de gelişmesi ile birlikte Kuyumculuk çağ atlayarak imkansızın başarıldığı noktaya gelmiştir Ülkemiz Dünya'da 2.konuma haklı olarak yükselmiştir hem kaliteli hem de Ekonomik işçilik Türkiye'yi hızla zirveye taşımıştır tabii ki burada Turizmin ektisini asla göz ardı edemeyiz .

Bizlerde Memory Kuyumcuk ve takı tasarım olarak 25 senedir başta Avrupa ve tüm Dünya'ya yaptığımız üretim ve tasarımlarla edindiğimiz  engin tecrübelerimizi  siz müşterilerimizle paylaşmaktan onur ve zevk duyuyoruz .
Artık günümüzde kişiye özel tamamen duygusal anlamlar ifade eden sadece taşıyan kişiyi betimleyen sınırsız seçenekli yüzükler ve her türlü Altın ve Gümüş takılar yüzlerce değerli ve yarı değerli doğal taşlarla dizayn edilmektedir bunun için bizimle irtibata geçmeniz size sonsuz tercih ayrıcalığı sağlayacaktır ...


Melih Mungan


Yorumlar
Yorum Yap